Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.SalonyPieknosci.pl
 2. Wyłącznym właścicielem i administratorem Serwisu jest firma ADX.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Klientem jest przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 Dz. U. Nr 173 poz. 108 ze zm.) lub inny podmiot zarejestrowany w rejestrze REGON, który zawarł z Operatorem Serwisu stosowną umowę o świadczenie usług reklamowych.
 5. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis SalonyPieknosci.pl w celu nawiązania kontaktu lub współpracy z Klientami Serwisu.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Operator umożliwia oraz ułatwia Użytkownikom wybór firmy działającej na rynku zdrowia i pielęgnacji urody, dodawanie opinii o Klientach, wysłanie zapytań do klientów za pomocą wbudowanego formularza kontaktowego.
 7. Serwis skierowany jest do Użytkowników jak i Klientów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki prezentacji firmy w serwisie SalonyPieknosci.pl:

 1. Serwis oferuje jedną wersję reklamy z dostępem do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Klientów.
 2. W ramach abonamentu Klient otrzymuje prezentację składającą się z:
  • pełnych informacji teleadresowych firmy (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax, adres strony www, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, logo),
  • rozbudowaną galerię zdjęć, w której istnieje możliwość zamieszczania graficznej prezentacji firmy oraz oferowanych usług,
  • dokładny opis firmy bez limitu znaków,
  • możliwość zamieszczenia filmu video prezentującego firmę
  • możliwość zamieszczenia kuponów rabatowych na usługi oferowane przez klientów.
  • pełny opis oferowanych usług również bez limitu znaków,
  • formularz mailowy, dzięki któremu Użytkownik może bezpośrednio zadawać pytania odnośnie oferty Klienta
  • marketing szeptany w postaci opinii zostawionych przez Użytkowników,
  • interaktywną mapę, dzięki której Użytkownicy będą mogli odnaleźć lokalizację firmy,
  • link do Facebooka, najpopularniejszego portalu społecznościowego. Dzięki niemu Użytkownicy będą mogli poinformować swoich znajomych o usługach Klienta,
  • każda prezentacja posiada własny unikalny adres „nazwafirmy.salonypieknosci.pl”. Prezentacja w naszym katalogu może służyć, jako strona firmowa.

Rejestracja Klienta:

 1. Rejestracja Klienta w ramach Serwisu następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Klienta guzika "Wyślij".
 2. Rejestracja Klienta w Serwisie oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
 3. Pierwsza rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  • podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
  • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 5. Edycja jak i aktualizacja danych zawartych w prezentacji Klienta jest bezpłatna przez cały okres świadczenia usług.
 6. Rejestracja Klienta w katalogu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb właściciela domeny SalonyPieknosci.pl oraz przesyłanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883.
 7. Zabronione jest zamieszczanie wpisów zawierających treści:
  • obraźliwe i niecenzuralne,
  • niezgodne z prawem, np. pornograficznych czy naruszających uczucia religijne.
  • reklamy innych Serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy lub linku,
  • niezgodne z prawdą (dot. także danych kontaktowych),
  • treści (także zdjęcia) niezgodne z charakterem Serwisu lub też mu szkodzące.
 8. Administrator oraz właściciel Serwisu SalonyPieknosci.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach Serwisu oraz materiały reklamowe zamieszczone przez Klienta, a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.
 9. Operator ma prawo usunąć wpis bez podania przyczyny.
 10. Kopiowanie rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie SalonyPieknosci.pl bez zgody operatora jest zabronione.

Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

Zasady zamieszczania opinii:

 1. Do zamieszczenia opinii o firmach zarejestrowanych w Serwisie SalonyPieknosci.pl uprawnieni są wszyscy Użytkownicy Serwisu.
 2. Opinia przed publikacją musi zostać zaakceptowana przez operatora.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowane przez Użytkowników w ramach Opinii.

Ograniczenie odpowiedzialności operatora:

 1. Operator dba o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jak i modyfikacji określonych funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją funkcjonalności Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z przyczyn związanych ze sprzętem Użytkownika.

Polityka prywatności:

 1. Rejestracja firmy w katalogu firm jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych Klienta Użytkownikom Serwisu SalonyPieknosci.pl.
 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są przez Operatora w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w celach marketingowych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. W innych przypadkach informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta
 4. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 5. Każdy Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania zamieszczonych danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail wiadomości o charakterze handlowym (również reklamowych) oraz przetwarzanie ich przez serwis SalonyPieknosci.plna zasadach określonych przepisami Ustawy, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych informacji do celów marketingowych przez SalonyPieknosci.pl

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie SalonyPieknosci.pl/Regulamin
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Serwisu SalonyPieknosci.pl
 3. Każdy Użytkownik oraz Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.
 6. Wszelkie wynikłe spory będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Operatora.